Agata Dąmbska

Specjalistka ds. samorządów, działaczka społeczna, publicystka. Współprowadzi think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym. Współautorka raportu „Samorząd 3.0”, „Administracja 3.0” i „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”. Czynnie uczestniczy w konferencjach, szkoli, szefuje portalowi polsko-czeskiemu. Od 1994 r. działa w NGO.

Inne wpisy

Menu