Gospodarka

Godność, równość, wolność, bezpieczeństwo to wartości i prawa kluczowe dla obywateli. Dzięki nim możemy budować lepszą przyszłość. Jeśli jesteśmy wolni od dominacji, ucisku politycznego czy ekonomicznego, stajemy się również solidarni wobec innych.

Uznajemy, że poczucie godności pochodzi z pracy, wykonywanej zarówno na rzecz dobra własnego, jak i wspólnego. Poprzez tę właśnie pracę buduje się dobrobyt. Im więcej osób jest aktywnych zawodowo oraz im bardziej innowacyjna i wyższej jakości jest ich działalność, tym lepiej żyje się społeczeństwu. Dlatego ludziom pracującym na własny rachunek, a także członkom przedsiębiorstw i organizacji należy stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju. Obywatele osiągną wówczas wyższy poziom życia i satysfakcji. Dlatego będziemy promować „Polskę pracy”, a nie „Polskę na zasiłku”.

Własność i posiadane zasoby stanowią fundament rozwoju społecznego. Ich ograniczenie, jak również zmniejszanie przedsiębiorczości i kreatywności obywateli prowadzi do upośledzenia funkcjonowania państwa. Własność może być limitowana wyłącznie dla dobra wspólnego, w minimalnym zakresie i z rekompensatą. Dlatego optujemy za prywatyzacją, a przeciw nacjonalizacji.

Podatki i opłaty muszą służyć realizacji celów wspólnoty. Wyższe daniny powinny być powiązane z poprawą usług publicznych: lecznictwa, edukacji, transportu, bezpieczeństwa. Obywatele oczekują coraz lepszego działania państwa, a ono ma obowiązek przestrzegać prawa do wolności i godności. Jeśli tego nie robi, ograniczając możliwości rozwoju osobistego i dbania o dobrobyt społeczeństwa, podkopuje fundamenty swojego istnienia. Z tych względów popieramy niskie, transparentne podatki, zamiast postępującej fiskalizacji państwa w formie nowych opłat i danin.

Ogromny sukces gospodarczy i awans cywilizacyjny Polski po 1989 roku są dowodem na wielką siłę naszego kapitału społecznego, intelektualnego i finansowego. Każdy, kto tworzy konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami Polaków, prowadzi do usuwania naszego kraju ze wspólnoty państw demokratycznych. Zamyka go na zasoby pracy, wiedzy i inwestycji, które przyspieszają rozwój, dobrobyt oraz wzmacniają bezpieczeństwo. Opowiadamy się więc za równością traktowania wszystkich podmiotów, bez względu na ich pochodzenie, przeszłość czy lokalizację.

Cechy charakteru, zdolności i nakłady pracy człowieka są naturalnym źródłem jego sukcesu. Nie wolno krępować rozwoju osobistego i kreatywności, o ile nie wkraczają one w sferę wolności i godności innych osób. Jednocześnie prawdziwy potencjał społeczeństwa ujawnia się tylko wówczas, gdy ludzie mogą żyć i realizować siebie niezależnie od nacisków politycznych lub finansowych. Dlatego państwo musi gwarantować wolność działalności gospodarczej i pracy, a społeczeństwo – solidarnie zadbać o równe szanse rozwoju oraz godność wszystkich obywateli, w myśl zasady, że „co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

Inne filary

Menu