Polska w UE

Silna obecność Polski w Unii Europejskiej jest podstawą naszego bezpieczeństwa, zarówno ekonomicznego, jak i politycznego. To polska racja stanu

Stanie się tak tylko wtedy, gdy przejdziemy z pozycji beneficjenta do aktywnego zaangażowania w sprawy Europy. Ze względu na nasze zapóźnienie rozwojowe, spowodowane latami funkcjonowania w gospodarce scentralizowanej, jeszcze przez długi czas będziemy odbiorcą netto transferów unijnych. Nie oznacza to jednak pasywnej postawy, którą Polska od dawna prezentuje.

Dlatego opowiadamy się za ściślejszą współpracą europejską w sferze badań, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej klimatycznej czy obronnej. Polska może i powinna stać się jednym z krajów, które tworzą kształt Unii oraz na stałe związać swą przyszłość z projektem dalszej integracji europejskiej.

Aby nasze członkostwo było stabilne i gwarantowało pełnię bezpieczeństwa, niezbędne jest przyjęcie waluty euro. Tylko posiadając wspólny pieniądz i dzieląc się odpowiedzialnością za gospodarcze losy wspólnoty, Polska będzie mogła czerpać szerokie korzyści z członkostwa w UE. Likwidacja ryzyka kursowego nie tylko ułatwi funkcjonowanie rodzimym przedsiębiorcom, ale również zachęci – dawno niewidziane – duże inwestycje zagraniczne w naszym kraju.

Rolę Polski w Europie i na świecie postrzegamy przez pryzmat trwałego i mocnego związania z Unia Europejską.

Inne filary

Menu