Zespół

Paulina Boveington-Fauran

Absolwentka SGH, współpracowniczka Unii Wolności i sekretarz Młodego Centrum. Od 2005 r. mieszka w Brukseli. Była doradcą politycznym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schulza oraz Komisji Budżetowej PE. Obecnie zastępczyni Sekretarza Generalnego grupy liberalnej Renew Europe ds. finansów i HR.

Grzegorz Cydejko

Doradca w zakresie strategii biznesowych i komunikacji. Dziennikarz z 30-letnim stażem, publicysta ekonomiczny, komentator, producent, scenarzysta, wydawca internetowy. Aktywista społeczny, członek władz stowarzyszeń oraz fundacji. B. przewodniczący Klubu Dziennikarzy Biznesowych, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i redaktor naczelny „Businessman Magazine”. Laureat nagród dziennikarskich.

Agata Dąmbska

Specjalistka ds. samorządów, działaczka społeczna, publicystka. Współprowadzi think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym. Współautorka raportu „Samorząd 3.0”, „Administracja 3.0” i „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”. Czynnie uczestniczy w konferencjach, szkoli, szefuje portalowi polsko-czeskiemu. Od 1994 r. działa w NGO.

Gabriel Jackowski

Absolwent Handlu Zagranicznego, ekonomista. Obecnie student prawa. Od ponad 20. lat jest przedsiębiorcą, znającym realia polskiego rynku. Trener wizerunku. Zainteresowania: polityka, finanse, prawa człowieka, prawo konstytucyjne, sport, moda

Piotr Niemczyk

Działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny. Był Dyrektorem Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa, zastępcą Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz ekspertem Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Autor wielu książek. Obecnie redaktor naczelny portalu Obywatele.news, wydawca, publicysta, konsultant i wykładowca akademicki.

Ryszard Petru

Ekonomista, przedsiębiorca, publicysta. Pracował w Ministerstwie Finansów, Banku Światowym, bankach komercyjnych i firmie doradczej (PwC). Był przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Twórca i założyciel partii .Nowoczesna. Autor publikacji o tematyce ekonomicznej; najbardziej dumny z dwóch książek dla dzieci, które opatrzył komentarzami. Zwolennik wolności gospodarczej, krytyk populizmu.

Piotr Płocharski

Ekspert rynku mediów i reklamy. Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych i  Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zaczynał w agencji reklamowej Young & Rubicam, następnie był szefem działu marketingu telewizji Filmnet oraz firmy z grupy Bertelsmann. Prezes Zarządu Spin Communications. Przedsiębiorca, założyciel firmy doradztwa komunikacyjnego Lighthouse  Consultants i Samito (marketing automation).

Sławomir Potapowicz

Politolog o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego na UW oraz zarządzania w administracji publicznej w WSZiP im. L. Koźmińskiego. Pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Banku Gospodarstwa Krajowego. Posiada doświadczenie samorządowe. Obecnie Wiceprzewodniczący Rady m. st. Warszawy.

Krzysztof Siemieński

Kapitan jachtowy, autor, redaktor i tłumacz książek o tematyce żeglarskiej. W latach 80. drukarz podziemnych wydawnictw, więzień polityczny. Działacz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i szef zespołu ds. współpracy z zagranicą. Członek Zarządu Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna. Korespondent wojenny. B. redaktor naczelny „Expressu Wieczornego”, miesięczników i portalu żeglarskiego.

Waldemar Szatanek

Absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Samorządowiec, działacz społeczny, członek Zarządu stowarzyszenia „Mieszkańcy Razem”. Przedsiębiorca; od ponad 20. lat prowadzi niewielką sieć sklepów z używanymi książkami. Jest organizatorem „Cmentarzyska Książek Przeczytanych” i Bookfestu. Wkrótce ukaże się jego książka pt.: „Jak zarabiać na rzeczach używanych”.

Bartłomiej Tyszka

Magister administracji publicznej, socjolog, absolwent SGH w zakresie nauk o samorządzie terytorialnym. Aktywny samorządowiec, radny dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach z branży bankowości i ubezpieczeń, firmach handlowych oraz administracji publicznej.

Kazimierz Wlazło

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył aplikację radcowską. W latach 90. był asystentem wojewody radomskiego, pracownikiem kieleckiej delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, wiceprezydentem i prezydentem Radomia oraz ostatnim wojewodą radomskim. Obecnie prowadzi kancelarię radcowską, specjalizującą się w prawie gospodarczym.

Marcin Wojciechowski

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor kwartalnika Liberté!, komentator prasowy oraz telewizyjny z dziedziny polityki wewnętrznej i zagranicznej. Przez wiele lat aktywny w sektorze NGO, m.in. w zakresie pomocy opozycji kubańskiej, popularyzacji wiedzy o USA i Ameryce Łacińskiej.

Dorota Zmarzlak

Wójt gminy Izabelin. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego i studiowała w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 20 lat zarządzała agencją public relations. Członkini Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz stowarzyszenia „Samorządy dla Polski”. Założycielka kooperatywy spożywczej i stowarzyszenia „Mieszkańcy Razem”.

Menu