Apel IML w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Szanowni
Panie i Panowie Posłowie
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
Przewodniczące i Przewodniczący Komisji Sejmowych

Z ogromnym zaniepokojeniem zapoznaliśmy się z informacją, że do Sejmu trafił projekt legislacyjny, którego faktycznym celem jest ograniczenie roli kapitału amerykańskiego w polskich mediach elektronicznych.

Apelujemy o odstąpienie od prac nad tym projektem.

Trudno o wyraźniejszy sygnał dla inwestorów zagranicznych, że kapitał amerykański nie jest w Polsce mile widziany. Tymczasem inwestycje pochodzące z USA są jednymi z najważniejszych dla rozwoju polskiej gospodarki. Łączna wartość finansowanych przez amerykańskich przedsiębiorców projektów gospodarczych przekracza obecnie 250 mld zł (około 70 mld USD). W ślad za tymi pieniędzmi polskie firmy mają dostęp do najnowocześniejszych technologii, zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i metod zapewniania uczciwej, wolnorynkowej konkurencji. Amerykańskie inwestycje w Polsce to także stworzenie co najmniej 300 tys. stanowisk pracy.

Jeżeli efektem przyjęcia ustawy miałoby być wycofanie się amerykańskich inwestorów z polskiego rynku, to skutki takiego działania będą dla polskiej gospodarki katastrofalne.

Z treści projektu wynika, że konsekwencje jego przyjęcia będą w szczególności dotyczyć stacji telewizyjnych TVN i TVN24. Doprowadzi to do wyjątkowo szkodliwego ograniczenia wolności mediów. Trzeba zauważyć, że obecny w TVN i TVN24 kapitał amerykański to nie tylko inwestycja na rynku reklamowym i w obszarze dostępu do informacji. To przede wszystkim zapewnienie wolności słowa i najwyższych standardów dziennikarskich. To także udostępnienie polskim widzom publicystyki na wysokim poziomie, wiedzy o świecie, upowszechnianie kultury polskiej i zagranicznej.

Pomimo faktu, że programy telewizyjne nie są – w przeciwieństwie do TVP – finansowane ze środków publicznych, dostarczają oglądającym programy oraz filmy dokumentalne o ważnych i aktualnych problemach społeczności polskiej i międzynarodowej. Te wszystkie wartości są możliwe do spełnienia wyłącznie wtedy, kiedy zagwarantowany jest pluralizm mediów. A obecność kapitału amerykańskiego i amerykańskich standardów wolności słowa stanowi jednym z najważniejszych elementów tego pluralizmu.

Zdajemy sobie sprawę, że informacja dostarczana przez nieodpowiedzialne i mało wiarygodne media jest wykorzystywana do stwarzania zagrożeń o charakterze asymetrycznym czy wręcz w konfliktach hybrydowych. Trudno jednak zarzucać amerykańskim stacjom telewizyjnym, aby sprzyjały tego rodzaju zachowaniom.

Tym bardziej, że manipulacjom informacji nie udaje się zapobiec stygmatyzowaniem jakiegokolwiek kapitału. Gwarancję obiektywności informacji daje pluralizm i uczciwa dyskusja w mediach, przemyślane prawo prasowe i kultura jego przestrzegania oraz rozsądne procedury koncesyjne.

Mając na uwadze zarówno interes polskiej gospodarki, jak i potrzebę zagwarantowania pluralizmu w polskich środkach masowego przekazu, apelujemy o odstąpienie od prac nad tak groźnym projektem. Jednocześnie prosimy o zapoznanie z naszym apelem członków kierowanych przez Państwo klubów i komisji parlamentarnych.

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Petru Prezes IML

Warszawa, 22 lipca 2021 roku

Inne wpisy

Menu