Dlaczego powołujemy Instytut Myśli Liberalnej?

Wraz z grupą osób zaangażowanych w życie społeczne powołujemy liberalny think tank. Mamy głębokie przekonanie, że w polskiej debacie publicznej zupełnie nie słychać głosu rozsądku, szczególnie w dziedzinie gospodarki. Doszło do sytuacji, że oklaskiwany jest ten, który więcej będzie chciał rozdać. To niby ma stać się drogą do sukcesu ekonomicznego, a co za tym idzie – politycznego.

Wyśmiewany jest etos pracy. Wielu komentatorów entuzjastycznie przyjmuje programy socjalne, sprzyjające dezaktywizacji zawodowej kobiet. Na kolejne propozycje rozdawnictwa socjalnego mało kto reaguje pytaniem, skąd wziąć pieniądze.

I wreszcie – groźny dla naszej gospodarki „Polski Ład”, który sprowadza się do, używając potocznego języka, „strzyżenia” przedsiębiorców. Nie dobijania, nie nazywana wprost „wrogiem klasowym”, ale równomiernego zabierania im dochodów i wolności. Dzieje się to poprzez podwyższanie danin, zmiany przepisów podatkowych czy nękanie przez urzędy skarbowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, wolne zawody, wynalazcy, twórcy, aktorzy, lekarze stali się de facto głównym przeciwnikiem obecnego układu władzy. Ale nie będą zwalczani, tylko po prostu „strzyżeni”.

Jestem przekonany, że w Polsce potrzebny jest głos odmienny, w kontrze do dominującej narracji socjalnej. Głos wolności gospodarczej. Głos konstruktywny. Promujący pracę, inicjatywę, różnorodność idei. Po prostu głos przedsiębiorczości.
Pierwszym krokiem jest utworzenie Instytutu Myśli Liberalnej. Kolejnym będzie otwieranie lokalnych Klubów Liberalnych w całej Polsce.

Zapraszamy do współpracy.

Ryszard Petru

Inne wpisy

Menu