Ubogi jak emeryt

Szanowni Państwo,
W okresie spowolnienia gospodarczego ograniczone zasoby budżetowe zmuszają do głębszej niż w okresie szybkiego wzrostu analizy najbardziej potrzebujących. Rekordowa i uporczywa inflacja dodatkowo zwiększa skalę wyzwań. Głównym wyzwaniem dla polityki społecznej jest odpowiedź na pytanie, którym grupom społecznym i w jakiej formie niezbędne jest wsparcie. Niniejszy raport odpowiada na te wyzwania i powinien stać się swego rodzaju przewodnikiem polityki społecznej.

Raport FAME|GRAPE „Trendy w ubóstwie w Polsce i perspektywy na przyszłość” wskazuje jednoznacznie, że to rodziny z dziećmi są obecnie
najbardziej narażone na ubóstwo. W raporcie zbadano rozkład ubóstwa w przekroju sytuacji rodzinnej Polaków na różnych etapach ich życia.

Wnioski raportu przeczą tezie, iż to emeryci jako grupa, najbardziej potrzebują transferów pieniężnych. Ubóstwo w Polsce dotyka obecnie
najczęściej rodzin z dziećmi, a zasięg ubóstwa wśród emerytów samodzielnie gospodarujących oraz w rodzinach emeryckich jest niższy niż wśród osób pracujących.


Dzisiaj to młodzi, aktywni zawodowo i zabiegający o przetrwanie swych rodzin Polacy są najbardziej narażeni na skutki błędów w polityce
gospodarczej i społecznej, są bowiem grupą ponoszącą największe ciężary utrzymania państwa. Drugą grupą zagrożonych ubóstwem są rodziny wielopokoleniowe. Wspólnym mianownikiem obu tych grup są ciężary ekonomiczne ponoszone w związku z wychowywaniem dzieci. To właśnie wychowanie dzieci okazuje się ważnym czynnikiem określającym stopień narażenia na niedostatek.


To ważne wnioski dla obecnych jak i przyszłych decydentów gospodarczych. Polityka gospodarcza powinna być skuteczna, transfery socjalne skierowane do najbardziej potrzebujących, a polityka społeczna prowadzona w taki sposób, aby wspierać wychodzenie z pułapki ubóstwa.Inne wpisy

Menu