Czas na euro w Polsce

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny raport Instytutu. W okresie intensyfikacji działań
wojennych za naszą wschodnią granicą, dalszych rekordów inflacji w kraju,
nieodpowiedzialnej polityki NBP oraz rządu należy szukać odpowiedzi na pytanie, jak
zapewnić Polsce stabilność i bezpieczeństwo gospodarcze, przewidywalne reguły gry,
a także mechanizm kontroli ograniczający szkodliwe zapędy władzy.

Jedną z takich odpowiedzi daje wejście naszego kraju do strefy euro i zastąpienie złotego
pewniejszą walutą. Tym, którzy odmieniają słowo „suwerenność” przez wszystkie
przypadki, warto przypomnieć skutki gwałtownej inflacji: w takiej sytuacji posiadanie
własnej waluty przestaje być powodem do dumy, a staje się powodem wstydu. Do tego
właśnie doprowadziłoPolskę siedem lat nieodpowiedzialnych rządów.


Jako niezależny think tank chcemy rzetelnie informować o kwestiach gospodarczych.
Jesteśmy też zobowiązani do zwracania uwagi na zagrożenia, ale przede wszystkim
pragniemy przedstawiać rozwiązania. Prezentowany raport zbiera różne argumenty
za przystąpieniem Polski do wspólnej waluty, osadzając je w obecnych kryzysowym
kontekście.


Waluta euro to dla Polski gospodarcze NATO. Nie wolno o tym zapomnieć nawet
w spokojniejszych czasach.

Inne wpisy

Menu